Holding

Grupa kapitałowa

NAZWA Rodzaj prowadzonej działalności
1 JPM HOLDING S.A. Wynajem i dzierżawa nieruchomości przemysłowych
2 BELMAR Sp. z o.o. Usługi w zakresie automatyki, usługi remontowo-montażowe urządzeń mechanicznych i energetycznych
3 LABORATORIUM BADAWCZE- BLACHOWNIA Sp. z o.o. Usługi laboratoryjne oraz badawczo-rozwojowe
4 SERWIS BLACHOWNIA Sp. z o.o. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz ratownictwa chemicznego
5 PARK PRZEMYSŁOWY BLACHOWNIA Sp. z o.o. Ochrona osób i mienia, wynajem, dzierżawa i sprzedaż nieruchomości przemysłowych