Historia

1941 18 STY
 • Początki powstania zakładów
 • JPM HOLDING S.A. ma swoje korzenie w byłych Zakładach Chemicznych Blachownia zlokalizowanych w południowo-wschodniej części województwa opolskiego, w granicach administracyjnych głównego ośrodka przemysłowego regionu – miasta Kędzierzyn-Koźle. Nazwa „Blachownia” przyjęta zarówno dla Zakładów jak i przyległego do nich osiedla mieszkaniowego wywodzi się z dawnej tradycji hutnictwa żelaza i walcowania blachy. Jednakże początek blachowiańskiej chemii wyznacza rok 1941, kiedy to na zlecenie armii niemieckiej koncern Oberschlesische Hydrierwerke rozpoczął budowę zakładu wytwarzającego syntetyczne paliwa płynne (benzyna samolotowa i olej napędowy).
 • 12/01/1941

LATA 90'
 • Proces restrukturyzacji
 • W latach 90, w okresie wprowadzania w kraju gospodarki rynkowej, rozpoczęto proces restrukturyzacji. Wydzielono z firmy i przekształcono w samodzielne spółki zakładowe ośrodki wczasowe, służby pomocnicze, transportowe i remontowe. W roku 1997 rozpoczęto działania organizacyjno-prawne i majątkowe, związane z przekształceniem przedsiębiorstwa w grupę kapitałową. Polegały one na wyodrębnieniu jednostek produkcyjnych z majątku „Blachowni” i tworzeniu z nich samodzielnych spółek prawa handlowego. Jako pierwsza w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wydzielona została część Zakładu tworzyw i przekształcona w Zakład Przetwórstwa Tworzyw „ChemPack” Sp. z o.o., zajmujący się produkcją opakowań. W ślad za nią przekształcone zostały pozostałe zakłady produkcyjne. We wszystkich Blachownia miała swoje udziały. W ten sposób powstała GRUPA KAPITAŁOWA BLACHOWNIA, na czele której stała BLACHOWNIA S.A.
 • /01/1990 - /01/1999

1998 STY
 • Zmiana nazwy spółki
 • W roku 1998 zmieniona została nazwa Spółki z Zakładów Chemicznych BLACHOWNIA S.A. na BLACHOWNIA HOLDING S.A.
 • 1998

2018 STY
 • JPM HOLDING S.A. współcześnie
 • Na przestrzeni ostatnich lat część udziałów należących do JPM HOLDING S.A. w utworzonych Spółkach została sprzedana. Spółki te zyskały nowych właścicieli i z powodzeniem funkcjonują na rynku.
 • 01/01/2018