O nas

O HOLDINGU

Przedmiotem działalności Spółki jest wynajem i dzierżawa nieruchomości. JPM Holding S.A. nadzoruje i zarządza terenem przemysłowym o powierzchni 450 ha.

Tereny przemysłowe JPM Holding S.A. są miejscem idealnym do inwestowania. To zespół nieruchomości z infrastrukturą techniczną po byłej fabryce. Na około 400 ha funkcjonuje blisko 60 firm, głównie zakłady produkcji petrochemicznej, produkcji paliw, przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji koncentratów, a także maszyn i urządzeń. Oprócz firm typowo produkcyjnych działają tu również firmy usługowe i doradcze. Teren wyróżnia dobra infrastruktura – posiada wszystkie podstawowe media energetyczne, systemy kanalizacji przemysłowej i sanitarnej, sieć dróg oraz bocznicę kolejową połączoną z siecią PKP. Usytuowany jest na przecięciu kilku ważnych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Ma połączenie z autostradą A4, a w odległości kilkunastu kilometrów zlokalizowany jest port śródlądowy na Odrze, co z kolei daje połaczenie z portami morskimi. Tereny są atrakcyjne głównie dla inwestorów, którzy chcą rozpocząć produkcję chemiczną. Ponadto, część gruntów można wykorzystać jako centra logistyczne lub pod produkcję lekką z różnych branż.

JPM Holding SA to nowoczesna grupa kapitałowa, która ceni odpowiedzialność i ludzi wspólnie budujących wartość i wizerunek firmy.