Stan formalno-prawny

Stan formalno-prawny

JPM Holding S.A.

Adres: Aleja Lipowa 21/3, 53-124 Wrocław

KRS:0000004251

NIP:7490005237

REGON:53097148900000

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Wysokość kapitału zakładowego: 21 480 200,00 ZŁ


Beneficjenci rzeczywiści:

1. Paweł Marcin Maciejewski- WŁAŚCICIEL SPÓŁKI Z O.O. POSIADAJĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWY UDZIAŁ AKCJI JPM HOLDING S.A.

2. Beata Jolanta Maciejewska- WŁAŚCICIELKA SPÓŁKI Z O.O. POSIADAJĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWY UDZIAŁ AKCJI JPM HOLDING S.A.

3. Magdalena Anita Maciejewska- reprezentant- WŁAŚCICIELKA SPÓŁKI Z O.O. POSIADAJĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWY UDZIAŁ AKCJI JPM HOLDING S.A.