Oferta

Przedmiotem działalności Spółki jest wynajem i dzierżawa nieruchomości, zarządzanie udziałami w spółkach zależnych i stowarzyszonych. BLACHOWNIA HOLDING S.A. nadzoruje i zarządza terenem przemysłowymo powierzchni 450 ha.

Oferujemy tereny atrakcyjne pod względem inwestycyjnym: