JPM Holding S.A.

IDEALNE MIEJSCE NA TWOJE INWESTYCJE

O JPM Holding S.A.


JPM HOLDING S.A. ma swoje korzenie w byłych Zakładach Chemicznych Blachownia zlokalizowanych w południowo-wschodniej części województwa opolskiego, w granicach administracyjnych głównego ośrodka przemysłowego regionu – miasta Kędzierzyn-Koźle. Nazwa „Blachownia” przyjęta zarówno dla Zakładów jak i przyległego do nich osiedla mieszkaniowego wywodzi się z dawnej tradycji hutnictwa żelaza i walcowania blachy. Jednakże początek blachowiańskiej chemii wyznacza rok 1941, kiedy to na zlecenie armii niemieckiej koncern Oberschlesische Hydrierwerke rozpoczął budowę zakładu wytwarzającego syntetyczne paliwa płynne (benzyna samolotowa i olej napędowy).

Nasza oferta

Oferujemy tereny atrakcyjne pod względem inwestycyjnym, nasze atuty:

Doskonała lokalizacja - kilkanaście km od autostrady A4

Działki o powierzchni od 0,5 ha do 38 ha (z możliwością powiększenia)

Przeznaczenie przemysłowe (możliwość prowadzenia różnorodnej działalności)

Media: Energia elektryczna, gaz ziemny, woda, Internet

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona osób i mienia

Nieruchomości na terenie przemysłowym

Zobacz nasze tereny inwestycyjne